Loading Events

Calendar of poker tournaments

  • This event has passed.

Saigon Poker High Roller Series

03 Apr 2023 to 09 Apr 2023

Saigon Poker Club, Ho Chi Minh, Vietnam
Saigon Poker Room, is hosting the Saigon Poker High Roller Series located in Ho Chi Minh, Vietnam from 03 Apr 2023 to 09 Apr 2023.

Poker tournament series details

📣📣 Kính gửi các PLAYERS yêu quý! 📣📣
Xin gửi đến PLAYERS lịch game tại Saigon Poker
From 03 Apr – 09 Apr
—————————————-
#MULTIDAY 2 FLIGHT
SSOP | Warm Up – GTD 200 M
MONDAY, Apr 03 – 11:00 AM – #DAY1A
MONDAY, Apr 03 – 02:30 PM – #DAY1B
TUESDAY, Apr 04 – 10:30 AM – #FINALDAY
#Bonus:
#1A : FREE 50% RAKE (only 1.650K) FOR 9 FIRST PLAYERS AND BUBBLE PROTECTION FOR PLAYERS PLAY FIRST HAND.
Giảm 50% rake cho 9 người chơi đầu tiên đăng ký tại quầy (không chấp nhận chuyển khoản trước) và BUBBLE PROTECTION cho người chơi buyin và có mặt tại bàn chơi trước giờ game chạy.
#1B : FREE 50% RAKE (only 1.650K) FOR 9 FIRST PLAYERS AND BUBBLE PROTECTION FOR PLAYERS PLAY FIRST HAND.
Giảm 50% rake cho 9 người chơi đầu tiên đăng ký tại quầy (không chấp nhận chuyển khoản trước) và BUBBLE PROTECTION cho người chơi buyin và có mặt tại bàn chơi trước giờ game chạy .

Tags

High Roller Series, Saigon, Saigon Poker Room, Vietnam