Loading Events

Calendar of poker tournaments

  • This event has passed.

Series VSOP Championship Season VII (GTD15B)

Main Event 16.5M (GTD 5B)

17 Mar 2023 to 26 Mar 2023

VSOP Poker Club, Hanoi
Viet Nam Series Of Poker, is hosting the Series VSOP Championship Season VII (GTD15B) located in Hanoi from 17 Mar 2023 to 26 Mar 2023.
taxes and visa information for poker players
Visa & tax information for poker players in Asia

Poker tournament series details

– SERIES GIẢI VÔ ĐỊCH POKER TOÀN QUỐC MÙA 7 🇻🇳

𝐏𝐀𝐒𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 $𝟏𝟓𝟎𝟎 đến 𝐀𝐏𝐓 𝐏𝐇𝐔 𝐐𝐔𝐎𝐂 (𝐆𝐓𝐃 𝟏𝟎𝐁, 𝟐𝟒/𝟎𝟑-𝟎𝟐/𝟎𝟒) dành cho Nhà Vô Địch 𝐌𝐀𝐈𝐍 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 🔥

🔴 𝑳𝒊𝒗𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒎 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒓 : 𝐎𝐍𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒 – 𝐕𝐓𝐕𝐂𝐚𝐛

🗝 𝐊𝐄𝐘 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐍𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒:

17-18/03 VSOP Kick-Off 6.6M (GTD 1B)

18-19/03 Mystery Bounty 7.7M (GTD 1B, 2.5M To Bounty Pool)

𝟐𝟏-𝟐𝟐/𝟎𝟑 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝟓𝟓𝐌 ⭐️ (𝐆𝐓𝐃 𝟏𝐁)

𝟐𝟏-𝟐𝟓/𝟎𝟑 𝐌𝐀𝐈𝐍 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝟏𝟔.𝟓𝐌 🔥 (𝐆𝐓𝐃 𝟓𝐁)

𝟐𝟒-𝟐𝟔/𝟎𝟑 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐂𝐔𝐏 𝟐𝟐𝐌 🇻🇳 (𝐆𝐓𝐃 𝟐𝐁, 𝟐 𝐑𝐄-𝐄𝐍𝐓𝐑𝐈𝐄𝐒)

🧧 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐎𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒:

* 𝐄𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐁𝐢𝐫𝐝 (𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐑𝐚𝐤𝐞) 6 first players
* 𝐁𝐮𝐛𝐛𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 @Level1
______________________________
🎙Please contact our hotline for any support !!
♠️𝐕𝐒𝐎𝐏 𝐏𝐎𝐊𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁
🎯Address: Tầng 6 toà tháp Viet Tower, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội (Cổng B mặt đường Tây Sơn)

Tags

Vietnam Series of Poker, VSOP, VSOP Club, VSOP Poker Club