Loading Events

Calendar of poker tournaments

World Poker Tour WPT Prime Taiwan

Main Event buyin: TBA

06 Aug 2024 to 19 Aug 2024

Asia Poker Arena, Taipei
World Poker Tour, is hosting the World Poker Tour WPT Prime Taiwan located in Taipei from 06 Aug 2024 to 19 Aug 2024.

Poker tournament series details

Tags

Asia Poker Arena, Taiwan, world poker tour, WPT Prime